Stichting Leergeld

Leergeld is een vriend van Jarige Job

Alle kinderen mogen meedoen!

Wat doet Stichting Leergeld?

Stichting Leergeld helpt kinderen van 4 tot 18 jaar die in gezinnen met een inkomen op bijstandsniveau opgroeien en dreigen sociaal geïsoleerd te raken omdat de kosten van een schoolreisje of het lidmaatschap van een sportclub te duur zijn. Zo helpt Stichting Leergeld bijvoorbeeld bij de aanschaf van schoolspullen of betaalt de contributie van een sportclub. Door alle normale levensbehoeften van deze kinderen te vervullen kunnen ze zich ontplooien, ontwikkelen en tellen ze mee.

Om kinderen weer mee te laten doen met hun leeftijdgenootjes past Stichting Leergeld de Leergeld formule toe. Daarbij wordt tijdens een huisbezoek de hulpbehoefte geïnventariseerd, waarna ondersteuning wordt geboden bij het aanvragen van voorzieningen en indien nodig aanvullende hulp in de vorm van giften in natura of vergoeding van kosten. Na afhandeling van de aanvragen die bij Leergeld binnenkomen, blijft het contact met de betreffende gezinnen doorgaans bestaan.

Stichting Leergeld en Jarige Job

Zowel Leergeld als Jarige Job hebben als doelstelling om kinderen uit minima gezinnen zoveel mogelijk te laten meedoen met andere kinderen om sociaal isolement te voorkomen. Het netwerk van Stichting Leergeld biedt voor ons een grote kans om nog meer kinderen te bereiken, en onze verjaardagsbox vormt een prachtige aanvulling op het voorzieningenpakket van Leergeld.

Leergeld en Jarige Job

Een mooie samenwerking!
Jarige Job maakt een einde aan dit verjaardagsleed en trakteert kinderen uit de armste gezinnen in de samenleving op een leuke dag. Jarige Job geeft geen geld maar een verjaardagsbox met alles erop en eraan.